എമിറേറ്റ്സ് പോസ്റ്റിന്റെ മോശം സേവനം; അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഭരണാധികാരി | Dubai | Emirates Post